història

L’Hotel Saurat és un bon referent a la comarca degut a la seva trajectòria en el sector turístic del segle XIX, han passat ja 5 generacions familiars. Forma part de la imatge de l’hotel el tracte proper i familiar amb el client, aspecte que està molt present en cada un dels serveis que oferim. Un dels nostres objectius és fer que el client es senti com a casa. 

L’Hotel Saurat és una de les empreses d’Hosteleria més antigues del Pirineu Català. Els seus inicis es remunten al segle XIX, com a Fonda Saurat, ubicada en un emplaçament diferent a l'actual. En aquella època, la casa només disposava de tres habitacions per a la clientela, i així va continuar fins a principis del segle XX, quan es va construir al costat mateix de la casa un edifici amb 14 habitacions.

Durant els anys 1932-34, es va adquirir una porció de terreny en un lloc més adequat per a la construcció, ja que estava ubicat a les afores de la població. Allí es va construir el nou i actual Hotel. El negoci va ser confiscat durant la Guerra Civil per la UGT, per ser destinat com a "casa de repòs" dels seus afiliats. Un cop finalitzada la Guerra, la família va reprendre el negoci.

Entrats ja als anys 60, es va realitzar una ampliació i reforma general de tot l'edifici i es va ampliar el nombre d'habitacions. Aleshores, el van dotar d’uns serveis i d’una modernitat que en l’època li varen valer molts elogis.

L’any 2003 la quarta generació de la família, va decidir emprendre un nou projecte, iniciant una reforma integral de l’hotel respectant l'arquitectura original però amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous temps. El resultat d’aquesta inversió va ser que a l'Hotel li van atorgar les tres estrelles de categoria actuals.

 Ens agrada compartir com a dada curiosa el fet que a l'any 1954 arribessin a viure al mateix Hotel quatre generacions de la família SAURAT:

  • L'esposa del fundador, la senyora CONCEPCIÓ CANAL , vídua de Saurat.
  • L'esposa d'Antonio Saurat, la senyora ROSARIO BARRERA PINELL, vídua de Saurat.
  • La filla de Rosar i esposa de Silvio Mntaña, la senyora CONCEPCIÓ SAURAT BARRERA
  • El fill d'aquest úlrim matrimoni, ANTONIO MONTAÑA SAURAT i actual propietari del negoci.

L'hotel actualment està gestionat per la cinquena generació de la família, convertint-se d'aquesta manera en un dels establiments més antics i amb més trajectòria del Pirineu Català.